Trẻ từ 7 tuổi được quản lý thông tin về bí mật cá nhân

Luật Trẻ em có hiệu lực từ 1/6 cấm công bố thông tin riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên, cha mẹ.
Trẻ từ 7 tuổi được quản lý thông tin về bí mật cá nhân

Kim Anh